Reisetrangen fremmer delingsøkonomien

En trend i tiden er at stadig flere ønsker å reise. Sikkert en konsekvens av at folk får bedre råd og at konkurransen i luftfarten har presset prisene på flyreiser så mulig at det å forflytte seg fra en verdensdel til en annen er innen rekkevidde rent økonomisk for veldig mange. Men det å oppholde seg på et sted der man selv ikke bor eller har venner man kan bo hos, er ofte kostbart. Spesielt om man vil besøke de store byene. Der er jo prisene på hotellrom normalt veldig høye. Såpass høye at det begrenser antall reisende.

Rainbow_HotelDerfor har de nye delingstjenestene blitt en så stor suksess. De gjør det mulig å skaffe seg overnatting til priser langt under det de tradisjonelle hotellene kan klare. Samtidig gir de utleierne en kjærkommen ekstrainntekt og for mange av dem er det nok også en ny og spennende måte å komme i kontakt med nye mennesker på. Slik blir de et supplement til hotellene. De som ikke har råd til å bo på dyre hoteller besøker likevel byen ettersom det finnes billigere alternativer.

Tilsynelatende en vinn-vinn situasjon, men så enkelt er det nok ikke. Erfaringen viser nemlig at mange av de som normalt søker seg til hotellene nå heller søker seg til den delen av utleiemarkedet som kan betegnes som «up market». Dermed tærer de nye formidlerne på hotellenes næringsgrunnlag og det skjer jo ikke uten protester.

En annen ulempe ved korttidsutleie av denne typen er at den kan komme til å påvirke nærmiljøet dersom den blir alt for omfattende. -Og der er man nok ikke på et vesentlig poeng. For ettersom det å leie ut på korttidsbasis er blitt så attraktivt, så inntas det som skulle være «amatørenes marked», av mer eller mindre profesjonelle aktører, som kjøper leiligheter kun i den hensikt å leie dem ut. Da er litt av poenget med delingsøkonomien borte.

Reply