Om å leie ut egen bil

Tanken bak delingsøkonomien er slett ikke ny. Liknende måter å tenke på har vært lansert mange ganger og praktisert også om enn i betydelig mindre skala enn det delingsøkonomien i dag legger opp til. Bil-pooler er et slikt eksempel fra moderne tid. I stedet for å disponere en egen bil, så er man mange som går sammen om å disponere få biler. Slik får man bedre økonomi, bedre utnyttelse av bilparken og man sparer miljøet ettersom behovet for biler og parkeringsplasser reduseres på den måten.

lexus-969055_960_720Av en eller annen grunn har det imidlertid vært vanskelig å få ideen om å etablere bilpooler til riktig å ta av. En forklaring har vært at de aller fleste som kjører bil gjerne vil ha sin egen bil. En bil de lærer å kjenne og blir fortrolig med. En annen grunn kan ha vært at det var komplisert å bestille bil og at systemet var lite fleksibelt.

Det nye systemet med utleie av egen bil har ingen av disse ulempene. Ideen bak utleie av egen bil er at de aller fleste bileiere benytter bilen sin bare korte stunder ad gangen og ofte står bilen stille i dagevis. Med tanke på hvilken betydelig investering en bil er så sier det seg selv at det blir dyre utkjørte kilometer. Derfor kan det åpenbart være en god idé å la andre benytte bilen i de perioder man selv likevel ikke skal bruke den. Mot et vederlag, naturligvis.

Og for den som ikke eier en egen bil, men som likevel har sporadiske behov for en er det like åpenbart gunstig å kunne leie en uten å måtte gå via de betydelig mer kostbare utleieselskapene. Den som går i tanker om å kjøpe bil, vil sikkert tenke seg om en gang til når hun vet at det finnes en privatbil til leie i nabolaget. Ett av de selskapene som formidler slik utleie kalles seg forresten også nabobil.no.

Reply