Noen konkrete eksempler

Det er slett ikke bare nye aktører som tar i bruk de mulighetene som den nye teknologien åpner for. Også vel etablerte aktører finner muligheter i den digitale verden. Et godt eksempel på det er Den Norske Turistforening som har drevet turisthytter i fjell og mark i mer enn hundre år. Nå kan de med den nye teknologien formidle sengeplasser på en mye mer effektiv måte enn tidligere. Slik utnyttes hyttene bedre til glede for de mange som liker å ferdes i fjellet.

Finn.no

finn-noFinn.no er et barn av Internett, men dukket opp i god tid før delingsøkonomien ble en realitet. Men også dette nettstedet har tatt konsekvensen og blant annet tilrettelagt for nettsted der gjenstander gis bort og et annet der småjobber formidles. Begge er utpregede eksempler på områder der nettet kan skape resultater.

Key Butler

Lotel.no, eller Key Butler som det heter nå, er et mer ektefødt barn av delingsøkonomien. Deres forretningsidé går ut på å betjene de mange som leier ut rom eller leiligheter via Airbnb og andre liknende tjenester. For det å leie ut på den måten krever jo en viss grad av administrasjon. Ikke minst skal man overrekke og samle inn nøkler, det skal vaskes enten før eller etter besøk, sengetøy skiftes osv. og det er en ekstrajobb man ikke alltid er beredt til å ta på seg. I så fall kontakter man en tjeneste som Key Butler som gjør jobben for en mot et visst vederlag.

Andre eksempler

  • Haxi er en norsk konkurrent til Über, der ideen går ut på å ta opp passasjerer i sin egen bil.
  • Vpark er et smart konsept som går ut på at man deler på parkeringsplasser som jo har blitt en knapp faktor i de store byene.
  • weClean formidler rengjøringsoppdrag på en veldig fleksibel og effektiv måte.
  • Champ formidler kontakt mellom folk som er ute etter en treningskamerat.

Reply