Erna nedsatte Delingsøkonomiutvalget

Delingsøkonomien åpner et vell av muligheter, men også en lang rekke utfordringer som det gjelder å finne løsninger på så snart som mulig. For kreftene som utnytter de åpenbare mulighetene som ligger i dagens teknologi er sterke og lar seg ikke stoppe. Dette tok regjeringen konsekvensene av og nedsatte i mars 2016 det den kalte for Delingsøkonomiutvalget. Utvalget har arbeidet raskt og avla allerede i februar i år sin innstilling der den blant annet ser på hvordan myndigheten bør forholde seg til den nye utviklingen, for å kunne dra mest mulig nytte av den og de sterke og innovative kreftene som driver den. Samtidig er det viktig å se til at også de nye initiativene omfattes av lover og regler på områder som arbeidsliv, skatt, sikkerhet og så videre. Det er nemlig ikke alltid helt opplagt hvordan man skal få det til.

Løyvepliktens svanesang

taxi-682082_960_720Tradisjonelle virksomheter som drosjevirksomhet er for eksempel omfattet av en lang rekke lover og forskrifter som de må forholde seg til. En Über-sjåfør omfattes i utgangspunktet ikke av slike regler, og kan derfor operere enklere og billigere, både for seg og for kunden. Men det igjen vil mest sannsynlig gå utover kvaliteten på tjenesten og sikkerheten for kunden. Det å finne en regulering som viser hensyn til de nye mulighetene, uten å gå på akkord med gamle hevdvunne prinsipper, kan vise seg å bli en utfordring.

Utvalget forslår for eksempel at man skal fjerne løyveplikten i drosjemarkedet. Poenget med det er å fjerne det man kaller etableringsbarrierene i markedet slik at de nye delingsøkonomiplattformene kan operere innenfor loven. Dette er i og for seg et dristig forslag ettersom drosjenæringen da plutselig skulle få lovlig konkurranse fra en lang rekke aktører som kanskje ikke er like yrkesdedikerte som de selv er. Til syvende og sist må det være kundens behov som teller. Den vanlig kunde vil ofte være like tilfreds med å bli fraktet fra A til B i en enkelt Polo som i en kostbar Mercedes .

Reply