En moderne brukthandel

Det moderne samfunnet har veldig langt på vei blitt et bruk og kast samfunn der man kjøper nytt lenge før det gamle er utslitt. Slik legges det til rette for et formidabelt ressurssløseri som ikke kan gagne samfunnet over tid. Den store utfordringen blir med dette todelt. Dels bør man bestrebe seg på å kjøpe kvalitet slik at det man kjøper kan brukes lenge. Samtidig bør man forsøke å finne nye eiere til gjenstander som er fullt brukbare, men som man selv av en eller annen grunn vil gjøre seg av med. Og det er når det gjelder den siste faktoren at tanken bak delingsøkonomien blir relevant, nemlig å la andre nyte godt av goder som ellers ville ligge ubenyttede. Og at formidlingen skjer elektronisk i den digitale verden.

Eksempelet Norrgavel

Galleri_StadKonsekvensen av denne tenkningen har ledet til fremveksten av en lang rekke nettsteder der man kan bytte, eller kjøpe og selger gjenstander. Et godt eksempel på dette er det svenske møbelforetaket Norrgavel som formidler kjøp og salg av brukte Norrgavel-møbler. De kaller funksjonen for Norrgavel Vintage og spiller dermed på den moderne trenden som går ut på å kjøpe brukt og ikke bare nytt. Så en som av en eller annen grunn må gjøre seg av med et Norrgavel-møbel kan altså annonsere det gratis på nettstedet.

Ettersom nettstedet er godt kjent blant Norrgavel-entusiaster så er også sjansen for å treffe en kjøper der ganske stor. Samtidig gjelder det for de som vil kjøpe et møbel fra Norrgavel, men som ikke har råd til å kjøpe et nytt, at de kan håpe på å finne et pent brukt møbel til salg på nettstedet.

En slik funksjon forutsetter i og for seg at det dreier seg om kvalitetsprodukter. At dette møbelforetaket har opprettet en slik “bruktbutikk” signaliserer jo veldig tydelig at deres produkter er nettopp dette; kvalitetsprodukter.

Reply