Delingsøkonomien åpner nye muligheter

Den moderne måten å leve livet på i den vestlige verden innebærer veldige utfordringer for miljøet som det haster med å finne løsninger på. Det sier seg selv at med den overkonsumpsjon som det legges opp til i samfunn, med en sterk og voksende økonomi, ikke er bærekraftig. I alle fall ikke så lenge stadig nye millioner, i det man kaller fremvoksende økonomier, emerging markeds på engelsk,kommer seg ut av fattigdom, og dermed utgjør en sterkt voksende middelklasse, som etter hvert vil etterspørre goder, på like linje med hva man allerede gjør i vesten.

economy-625919_960_720Det er ikke mer enn naturlig, og antakelig også rett og riktig, at disse menneskene skal kunne leve slik for eksempel europeere gjør. Men om alle skal kunne leve slik man gjør i vesten i dag så vil det medføre en belastning på miljøet som vil være uholdbar i lengden.

Derfor må den vestlige verden tilpasse sin måte å leve på slik at nye millioner kan kopiere den uten at miljøet bryter sammen. Man må rett og slett finne nye måter å leve på som ikke redusere den standarden man er blitt vant med, men som samtidig er bærekraftig og mulig å adoptere av de fremvoksende økonomiene. Og det er i dette perspektivet at alle de nye tankene om delingsøkonomien er så interessante og ikke minst relevante.

Tankene er egentlig ikke nye, men parallelt med utviklingen av den digitale verden har det blitt veldig mye enklere å sette tankene og ideene ut i verden. Og ideene er mange og spennende og det er ikke fritt for at de også provoserer mange ettersom de i stor utstrekning utfordrer de gode gamle måtene å gjøre ting på. Men dette er nok prosesser man bare må gjennom ettersom det så åpenbart dreier seg om tiltak som er betydelig mer fremtidsrettet enn de gamle.

Reply